Place main culture@2x Tjurkö stenhuggeri

Tjurkö var under 1870-och 80-talen centrum för storskalig stenbrytning i Blekinge. Små privata stenbrott var vanliga, men här på Tjurkö drevs verksamheten tidigt i industriell skala. Initiativtagare var Franz Herman Wolff. Han var en före detta tysk fortifikationsingenjör, som kom till Blekinges östra skärgård 1862 för att köpa brytningsrättigheter.

Genom området löper en markerad vandringsled som passerar flera anläggningar och minnesmärken från stenhuggeriets tid. Hela slingan är cirka 1,5 km lång. OBS! Stigen är ej handikappanpassad!

Källa: Blekinge Museum

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
  • Place main hiking@2x Vandring

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby