Place main culture@2x Utlängans fyr

Den första fyren byggdes 1883 och den automatiserades 1919 . Fyrstället såldes till bönderna på Utlängan, vilka i sin tur sålde bostadshuset och övriga byggnader vid fyren till en sjökapten vid namn Ekwall. Bostaden blev fritidsbostad för familjen Ekwall. Numer ägs fastigheten av sonen Ulf Ekwall som bevarat byggnaderna i ursprungligt utförande genom varsam renovering.

Källa: http://utlanganstenshamn.se/utlangan.html

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

  • S5zwrlh4prwxdbs85pt4

    Dagstur | Karlskrona - Stenshamn & Utlängan

    3 jan

    En kort tur, men som tar dig långt ut i skärgården. Nästan så långt ut du kan komma i den östra delen av Blekinge Arkipelag ligger de genuint orörda öarna Stensham och Utlängan. När du kliver av skärgårdsbåten är du på den lilla ön Stenshamn som bara sticker upp 2 meter över ytan. När vattnet står som högst försvinner halva ön under vatten. Stenshamn och Utlängan är förbundna av en vägbank som byggts av försvaret. Idag gör den att du lätt kan utforska de bägge öarna. Utl...