Uttorp naturreservat

Naturreservatet Uttorp är en del av ett stort strövvänligt utmarksområde på södra delen av Sturkö. Du kan inte komma längre ut i Blekinges skärgård utan båt. Från den vackert öppna kustheden kan du skåda ut över havet och vid klart väder siktar du Utklippans fyr.

Närmast havet och ett stycke inåt land utgörs området av blockiga strandängar och berghällar, enbuskrik utmark, hedmarker och öppna sandfält. Längre norrut övergår landskapet i igenvuxen ljunghed och den skogliga karaktären ökar, med inslag av gles ekskog med en del gamla, vidkroniga ekar. Stranden är smal och består främst av stenar och block med inslag av sand och grus. Området har tillsammans med angränsande Natura 2000-område stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Reservatsregler hittar du via länken nedan, men du få t.ex. inte släppa hund eller andra djur fria inom området, uppgöra eld annat än på härför avsedda platser eller tälta eller uppställa husvagn.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör mot Sturkö kyrka. Strax innan kyrkan visar skyltar vägen till naturreservatet.

Buss 123 från Karlskrona centralstation till hållplats "Uttorp" tar cirka 45 minuter. Från hållplatsen är det 700 meter till naturreservatet.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

  • 47 naturreservat i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 10 sep

    Inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag hittar du 47 naturreservat som alla erbjuder olika, men lika fantastiska naturupplevelser. Många av dem finns längs och runt lederna för vandring, paddling, cykling och segling i ARK56 - och många har en egen vandringsrunda med fina rast- och grillplatser. Alla är värda ett besök, oavsett om du gör en dagsutflykt eller är på ett längre äventyr längs lederna. Via länkarna i kartan kan du läsa mer om varje reservat, hitta vandringsrundor...