Trail main hiking@2x Vandringsled Almöleden Almö naturreservat

En populär sträcka, egentligen en led och inte en runda, som tar dig genom Almö naturreservat. Närmast fastlandet, i reservatets norra del, finns vackra ekhagmarker och lummiga lövskogar, men söderut vidtar ett öppet landskap med hedar, hällmarker och strandängar. Här bevaras det öppna landskap där människan under århundraden haft djur på sommarbete. Längs vägen finns flera grill-, rast- och badplatser.

Läs mer om naturreservatet och regler för att vistas i det via länken i kartan.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 8.3 km

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby