Trail main hiking@2x Vandringsrundor Garnanäs naturreservat

En ganska kort runda i Garnanäs naturreservat, som bjuder på omväxlande natur med ädellövskog, betad mark omgiven av hamlad lind, och skog på hällar. Längs stränderna minner bunkrar om oron kring andra världskriget.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 2.8 km

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby