Ristskeda naturreservat

Ristskeda naturreservat består av två delområden på vardera sidor om vägen till Yxnerum. Här kan du vandra genom gammal och relativt orörd barrskog och häpnas av utsikterna från reservatets höjder.

Mossbeklädda branter stupar bitvis ner från höjden. Här i reservatets västra del finns det gott om berghällar där gamla tallar växer tillsammans med senvuxna granar. I branterna finns även vissa lövträd som asp, björk och ek.

Reservatets östra område är mindre kuperat, men även här finner du mest granskog med inslag av tall och diverse lövträd. Ner mot sjön Såken angränsar ett annat skyddsområde, ett så kallat biotopsskyddsområde, där barrblandskogen har ett stort inslag av riktigt gammal tall.

Skogen har få sentida spår av skogsbruk och det är gott om döda träd i olika stadier av förmultning. På sikt blir skogen allt mer uskogslik. Det är goda nyheter för djur och växter som har svårt att klara sig i brukade skogar.

Det gäller exempelvis den märkliga gröna sköldmossan som växer på multnade trädstammar och den lilla orkidén knärot som växer i storskogens mosstäcke. Den ovanliga tretåiga hackspetten har hittat hit, gynnad av de många döda träden och den rika förekomsten av granbarkborre som följde efter stormen Gudrun i januari 2005.

Strax öster om landsvägen finns rester av en kolmila och eldstaden från tillhörande koja. Här ligger också en av reservatets lövsumpskogar.

För dig som besökare En vandringsled tar dig från P-platsen upp på berget där du hittar vidunderliga utsikter över den vackra trakten.

Källa: Länsstyrelsen

Fakta

Storlek: 31,9 hektar Skyddsår: 2008 Markägare: privat Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Atvidabergs kommuns logotyp

Kontaktcenter

Turistinformation

Åtvidabergs kommuns kontaktcenter kan hjälpa dig med tips och svara på frågor kring kommunens olika besöksmål. Vi hjälper dig att hitta den information du söker!