Place main culture@2x Hästbasvägen vid Andsjön

Söder om Andsjön följer leden en gammal hästbasväg som använts för transport av virke och träkol. Där basvägen går över torvmark är den lagd med rundvirke till en så kallad kavelbro. Dessa gjordes för att få bärkraftiga basvägar både vinter och sommar och visar på vilken stor betydelse hästtransporterna förr hade i skogsbyarna.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Bergslagsleden textologga

Johan Karlström