Jätteberget

Norr om sjön Tunntappen finns en åter- vändsled fram till Jättaberget. Vid Jättaberget har det i den extremt storblockiga terrängen bildats ett unikt system av klyft- och block- grottor med en sammanlagd längd av 80 m. Grottorna anses höra till de största och märkligaste i Mellansverige. Jätteberget är ett naturreservat med riktig vildmarkskänsla där besökaren möter orörd skog samt sällsynta växter och djur.

Att göra:
  • Naturreservat