Lillsjön

Här finns Kilsbergens finaste ”vildmarksbadplats” med lång sandstrand omgiven av gammal barrskog. Här finns vindskydd, toalett och eldstad. Platsen kan därför utgöra ett alternativ till etappens rastplats vid Lill- sjöbäcken.

Faciliteter:
  • Badplats
  • Rastplats
  • Vindskydd
  • Toalett

Kontakta oss

Bergslagsleden textologga

Johan Karlström