Limstensgruvorna

Limstensgruvorna är ett säreget gruvområde där man tidigare brutit kalksten eller limsten som det också kallas. Genom att man vid brytning delvis utnyttjade naturliga och näs- tan lodräta sprickbildningar i berget, har det bildats väldiga öppna rum med 10-12 m höga släta väggar. Mellan dessa passerar man genom valv som sprängts genom berget. Gruvan bröts i slutet av 1800-talet och användes vid järnframställning i Degerfors. På de släta väggarna kan man se namn, initia- ler och datum som huggits in av gruvarbetarna. I omgivningarna finns en rik kalkgynnad flora. En återvändsled finns till området.

Faciliteter:
  • Dricksvatten
  • Gruva

Kontakta oss

Johan Karlström

Vill dit
Var där
Kommentera
  • Jessica Hegbo Högel

    Fin skogspromenad, tar kanske 2 h med barn. lättare fika. Finns grillplats. Ålder 4-8. Några plankgång. Försommaren är bäst då det annars är mycket mygg

    mer än ett år