Rastplats Rasbackstjärn

Rastplats med vindskydd, eldstad och toalett finns vid Rasbackstjärn ca 13 km söder om Stjärnfors. Dricksvatten sak- nas vid rastplatsen. För att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till dig som vandrare att ta med dina egna sopor när du lämnar rastplatsen.

Faciliteter:
  • Grillplats/Eldplats
  • Rastplats
  • Vindskydd
  • Toalett

Kontakta oss

Bergslagsleden textologga

Johan Karlström