Vassbovik - Glimmingen, Bohusleden Etapp 12

Denna etapp är omväxlande och inte särskilt krävande. Kring startpunkten Vassbovik är naturen kuperad men relativt snäll. Leden följer -mestadels lättvandrade – skogsvägar och stigar fram till ett område som genomkorsas av lokala vandringslingor och motionsspår.

Leden följer ett av spåren fram till Stenhults idrottsplats. Härifrån fortsätter leden ett par kilometer över öppna i kanten av fält, för att sedan återgå till omväxlande skogs- och jordbruksmiljöer.

Efter passagen under motorvägen har Bohusleden annan sträckning än den som anges på kartan. Leden går numera inte igenom Glimmingens motorstadion utan efter dess ytterkanter.

Den nya sträckningen är mycket väl markerad, men observera; leden korsar vissa motorbanor i skogen vilka kan vara märkta med orange, samma kulör som märkningen som Bohusleden.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Vandring
Längd: 14.0 km