Båtstad-Mellsta

Här kan du vandra längs Dalävens strand i Mellstas öppna betesmarker öster om riksväg 70. Väster om vägen möter Båtstads barr- och lövskogar med möjligheter till vandring, motion eller bad och fiske i Båtstadsjön.Här finns även en stor grillplats med tak, bord och bänkar. Grillplatsen ligger intill parkeringen och är anpassad för rullstol och barnvagn. Till den här grillplatsen behöver du ta med egen ved. Området är uppbyggt av väldiga sandavlagringar från tiden efter inlandsisens avsmältning. Vid Båtstad är detta sandtäcke upp till 60 meter tjockt. I områdets nordvästra delar har Dalälven skurit sig ner i sanden och bildat djupa raviner. Sandavlagringen är också en stor grundvattentillgång för kommunen. Förr använde de kringliggande byarna området för slåtter och bete. Man hade kor här till in på 1960-talet och landskapet längs älven var då mer öppet. Betesmark blir skog Idag har stora delar vuxit igen till skogsmark. Nu är det här en värdefull miljö för många växter och djur. I ravinenas skogsdunkel kan man hitta getrams och den ovanliga skuggviolen. De strandnära lövskogarna är hem för den mindre hackspetten. Och i sluttningarna ner mot Båtstadsjön visar sig ibland vinterskål tidigt på våren, en kräsen och ovanlig svamp.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Parkering:

Parkering finns vid Mellsta camping och vid Båtstadsjön på västra sidan av E16

Kommunikationer:

Från Borlänge centrum Buss 3 mot Kvarnsvedens idrottsplats eller Buss 215 mot Gagnef hållplats Båtstadvägen.

Hitta hit:

E16 norrut och sväng höger i Mellstarondellen därefter vänster mot Campingen (Mellstavägen 3).

Kontakta oss

Bk svart

Jakob Wallin