• Rgkbrsfhwvm7so6tph7i

    Vassjödagen

    Borlänge kommun 9 jun 10:00

    Borlänge kommun bjuder in till en kul dag för alla som gillar djur och natur vid Vassjön! Kommunens intresse för att hålla betesdjur i egen regi föddes när Vassjön restaurerades 1994. Målet var att återskapa en attraktiv miljö för ett rikt växt- och djurliv och ett viktigt led i detta arbete är att hålla betesdjur på de återskapade strandängarna. Numera finns det ca 100 Highland kor med sina kalvar att besöka vid Vassjön. Vassjön med intilliggande Häggenäs och Bysjöområd...