Area main nature reserve@2x Frostbrunnsdalen

Frostbrunnsdalen är en brant och djup ravinbildning som har en lummig växlighet. Det är ett mycket omtyckt besöksmål, främst om våren. Då prunkar växtligheten och fågellivet sjuder. Sommartid finns här ett mycket omtyckt café.

Dalen når ett djup på cirka 20 meter. Den har bildats genom erosion som har underlättats av det höga grundvattnet. I dalens botten rinner det framträngande källvattnet upp i kraftiga flöden och mynnar så småningom i Tunaån. Frostbrunnsdalen är känd för sitt rika växt- och djurliv. Här växer mestadels en ren lövskog av gråal, björk, asp och hägg. Den lummiga grönskan drar till sig många fåglar, t.ex. rosenfink, härmsångare, törnsångare och näktergal.

15 april - 30 juni råder tillträdesförbud utanför stigar för fåglarnas skull. Från den 1 juli är det tillåtet att röra sig fritt och paddla kanot genom dalen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
  • Area main near toilet@2x Nära toalett
Parkering:

Parkering vid Stora Tuna kyrka

Kommunikationer:

Buss 1 mot Dala Airport hållplats Wallingården.

Hitta hit:

Från E16 kör man Tunavägen söderut till Stora Tuna kyrka.

Kontakta oss

Bk svart

Jakob Wallin