Rommehed

Ett, två! Ett, två! Höger om, vänster om! Tramp från många soldater skapade den stäppliknande vegetationen som ledde till att mycket speciella växter och insekter trivs här. Det sällsynta Guldsandbiet är en av flera exklusiva arter som du finner här.

Rommehed utnyttjades under lång tid som Dalaregementets exercisfält. Ett långvarigt trampslitage, i kombination med det torra och solexponerade läget och den lättdränerade sanden, har bildat en unik naturtyp. Här råder närmast stäppliknande förhållanden.

Att göra:
 • Naturreservat

Kontakta oss

Bk svart

Jakob Wallin

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20181117155450 4 1n7o5iw
Var där
 • Default avatar
 • 20200730123636 jag i paris liten2
 • 20200712200737 20200712 200711
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20180502100346 4 7n5ahw
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • 20200730123636 jag i paris liten2

  Space Cowboy

  Rommehedslägret är en del av Rommehed. Ett tidigare exercisfält för Dalregementet som nu är ett naturreservat och museer .
  Området är naturskyddat sedan 1977 och är 6 hektar stort. Reservatet består av det gamla exercisfältet

  ungefär 2 månader