Area main nature reserve@2x Rommehed

Ett, två! Ett, två! Höger om, vänster om! Tramp från många soldater skapade den stäppliknande vegetationen som ledde till att mycket speciella växter och insekter trivs här. Det sällsynta Guldsandbiet är en av flera exklusiva arter som du finner här.

Rommehed utnyttjades under lång tid som Dalaregementets exercisfält. Ett långvarigt trampslitage, i kombination med det torra och solexponerade läget och den lättdränerade sanden, har bildat en unik naturtyp. Här råder närmast stäppliknande förhållanden.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat