Sjöberget

Sjöberget reser sig som en markant bergsknalle i norra utkanten av stadsdelen Kvarnsveden, cirka 4 kilometer norr om Borlänge centrum. Den gamla granskogen nyttjas av många för promenader och rekreation av skolor i närheten.

Skogen består till största delen av äldre granbarrskog där de äldsta träden är cirka 200 år. På vissa ställen har mängden döda träd i form av torrakor eller lågor blivit betydande vilket gynnar många skogslevande växt- och djurarter. Flera rödlistade arter som är gynnade av död ved har påträffats. Gränsticka, ullticka och doftskinn är alla beroende av liggande döda träd av framförallt gran. Andra arter som finns och ofta knyts till äldre barrskogar är ögonpyrola och violettgrå tagellav.

Det finns två grillplatser i området, med grill och sittbänkar. Här finns även en stig anpassad för rullstol och barnvagn. Stigen börjar vid kasernerna och tar dig upp till Stora Stenen där en grillplats med sittbänkar finns. Till dessa grillplatser behöver du ta med egen ved.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik

Kontakta oss

Bk svart

Jakob Wallin