Smörtjärnarna

Smörtjärnarna har en spännande natur och historia. Här finns rester efter gruvverksamhet och en kalkhaltig berggrund som ger en annorlunda växtlighet. Här finns flera små gruvhål och ett grävt gruvdike från 1883 för att trygga vattenförsörjningen i gruvorna i Tuna-Hästberg.

Barrskogen i reservatet är gammal och värdefull. Här finns torra marker med tallskog med gammeltallar och gransluttningar med grov skog. Skogen är en bra miljö för många krävande arter, till exempel tjäder, tretåig hackspett, kattfotslav, gammelgranslav och sällsynta spindelskivlingar.

Den kalkhaltiga berggrunden sätter sin prägel på växtligheten. Här trivs blåsippor och en rad ovanliga svampar med välklingande namn, t.ex. kopparspindling och porslinsblå spindelskivling. Järnmalmen i marken, eller kanske bergets protester mot gammal gruvbrytning, gör att man inte kan lita fullt ut på kompassen i det här reservatet.

Att göra:
 • Naturreservat

Kontakta oss

Jakob Wallin

Vill dit
Var där
Kommentera
 • Jaakko Hurri

  Är det någon ansvarig som läser dessa kommentarer?

  mer än ett år
 • Jaakko Hurri

  Inte lätt hitta här! Stigarna omärkta och igenvuxna.

  mer än ett år