Area main nature reserve@2x Tvärstupet

Aktuellt

Besöksförbud! Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat om tillfälligt besöksförbud i hela Tvärstupets naturreservat under perioden 12 maj - 31 juli 2020. För mer information, se länkad PDF.

Tvärstupet utgörs av Laggarbobergets sydvästra brant ner mot Tvärstupstjärnen. I bergroten till Tvärstupet finns ett lind- och hasselbestånd, samt andra värmegynnade växter som till exempel getrams, svartbräken och kungsljus. Tvärstupet är ett så kallat sydväxtberg. Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida som vätter mot söder, öster eller väster.

Tvärstupet är en cirka 50 meter hög lodrät förkastningsbrant med stora blockmarker nedanför. Förkastning är en yta längs vilken ett block av berg har rört sig relativt ett annat block. Blocket höjs, sänks eller flyttar sig i sidled. Höjdskillnaden mellan reservatets högsta och lägsta delar är cirka 150 meter på en sträcka av cirka 500 meter.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Vill dit
 • 20200309223147 4 7mav4z
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200521090930 4 n05a5g
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200504063841 4 1toklp0
 • 20200503171153 4 v46m4s
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200405154223 4 1e1vxgo
 • 20180410212215 4 a4zrb1
 • 20191009204349 4 1lgn3wx
 • Default avatar
 • 20190802224730 4 na60a4
 • Default avatar
 • 20190612130623 4 1v72wsm
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200405154223 4 1e1vxgo
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190730110347 247e2007 e49a 4f8a 907a 8b87f9407a2f
 • Default avatar
 • 20180502100346 4 7n5ahw
Kommentera
 • 20200705190441 4 10bm1ts

  Nurto Larsson

  Någon som har varit till Tvärstupet och vet hur lång vandringsled det är där?

  2 månader