Tyskö-Nästö-Prästö

Dessa öar är belägna i sjön Runn och är skogbeväxta med både gran och tall. Här växer barrskogar med drygt 100-åriga träd. Området har ett stort friluftsliv både sommar som vinter. Öarna ligger strax norr om sundet in till Ösjön, mellan Kyna och Hinsnoret.

Tyskö hyser en 120-årig grandominerad skog på öns norra och mellersta delar. Längs östra stranden växer en 130 år gammal tallskog och på den västra finns två yngre granbestånd. Både Nästö och Prästö är dominerade av drygt 100-åriga tallskogar. På Nästös mitt finns ett 100-årigt rent granbestånd.

Det främsta nyttjande av öarna idag är det rörliga friluftslivet som når öarna båtledes sommartid. Skridskoåkning vintertid gör öarna möjliga att besöka för fler. De senaste åren har detta intresse markant ökat bland annat till följd av plogade banor som går strax intill öarna. Läs mer om detta på Runn-is. För detta ändamål har rastplatser iordningsställts på Tyskö och Prästö. Ett visst nyttjande sker även av utövare av fritidsfiske. Sommartid är öarna tillgängliga endast med båt.

Att göra:
 • Friluftsområde
 • Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Nära toalett
Parkering:

Parkering finns vid Storsund.

Hitta hit:

Båt krävs sommartid. Hit tar man sig lättast från Storsund.

Kontakta oss

Bk svart

Jakob Wallin

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20201029151844 myphoto
Var där
 • Default avatar
 • 20210101110901 myphoto
 • 20200516122436 4 5950eb
 • 20200730123636 jag i paris liten2
 • Default avatar
 • 20200609152802 4 1xv4yq1
 • Default avatar
Kommentera
 • 20200730123636 jag i paris liten2

  Space Cowboy

  Ett måste att besöka om man har båt på Runn. Finns grillplats och bryggor.

  9 månader