Brosjöns vindskydd och eldstad

Vindskyddet ligger väster om Brosjön. Följer man sjöslingan medurs från parkering vid Brosjön så avviker en stig till vänster uppför backen efter ungefär 500 m. Här kan man övernatta i ett äldre vindskydd med tillhörande eldstad. Observera att det är medhavd kol/ ved som gäller för eldning i eldstaden.

Faciliteter:
  • Vindskydd

Kontakta oss

Jonathan Kearney