Hällmarkslingan

Hällmarksslingan tar dig runt i de västra delarna av naturreservatet Vinterskogen. Stora delar av slingan för dig över fina lavklädda hällmarksområden, glest beväxta med låga gamla tallar. Marken är lätt kuperad och ger en smak av det vackra sprickdalslandskapet. På Hällmarkslingan kan man uppleva skogens skiftande miljöer från grova snabbvuxna granar i svackorna, blandskog med inslag av asp, björk och sälg till de lågvuxna vridna gamla tallarna på hällmarken. Slingan är blå markerad. Längs med sjöarna har den samma sträckning som Sjöslingan och för dig förbi det fina grillhuset mellan Brosjön och Mellansjön.

Att göra:
 • Vandring
 • Promenad
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
Längd: 5.3 km
Hitta hit:

Naturreservatet med tillhörande leder nås lättast från Dalvägen, mellan Vårsta och Tumba, i Botkyrka kommun. Naturreservatsskylt finns ute vid vägen just innan man kommer till Vårsta centrum när man kommer ifrån Tumba. Där kan man också kliva av bussen, hållplats "Bergudden". Följ sedan vägen västerut ner till P-platsen vid Brotorpsbadet. Vinterskogen nås även från omkringliggande bostadsområden.

Kontakta oss

Jonathan Kearney

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200830224756 4 12pucgf
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200920182643 4 ekdzqz
 • Default avatar
 • 20200713073242 profilepic
 • Default avatar
 • 20200823113751 4 170fplu
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200509154120 4 uir43h
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200415195754 4 162hczv
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200616165906 4 1h5gwws
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20201208172111 myphoto
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200329184612 4 1pr9ol0
 • 20200617034416 4 fevwyg
 • Default avatar
 • 20200509154120 4 uir43h
 • Default avatar
 • 20200331110012 4 ucggk9
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Kristina Bengtsson

  Fin rundslinga som är lagom kuperad. Mycket vackra, olika typer av skog.

  ungefär en månad