Hällmarkslingan

Hällmarksslingan tar dig runt i de västra delarna av naturreservatet Vinterskogen. Stora delar av slingan för dig över fina lavklädda hällmarksområden, glest beväxta med låga gamla tallar. Marken är lätt kuperad och ger en smak av det vackra sprickdalslandskapet. På Hällmarkslingan kan man uppleva skogens skiftande miljöer från grova snabbvuxna granar i svackorna, blandskog med inslag av asp, björk och sälg till de lågvuxna vridna gamla tallarna på hällmarken. Slingan är blå markerad. Längs med sjöarna har den samma sträckning som Sjöslingan och för dig förbi det fina grillhuset mellan Brosjön och Mellansjön.

Att göra:
 • Vandring
 • Promenad
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
Längd: 5.3 km
Hitta hit:

Naturreservatet med tillhörande leder nås lättast från Dalvägen, mellan Vårsta och Tumba, i Botkyrka kommun. Naturreservatsskylt finns ute vid vägen just innan man kommer till Vårsta centrum när man kommer ifrån Tumba. Där kan man också kliva av bussen, hållplats "Bergudden". Följ sedan vägen västerut ner till P-platsen vid Brotorpsbadet. Vinterskogen nås även från omkringliggande bostadsområden.

Kontakta oss

Jonathan Kearney

Vill dit
Var där
Kommentera
 • Nisse Nilson

  Kanonfin och mycket bra markerad rundslinga med omväxlande natur. Bitvis rätt så kuperad terräng.

  7 månader
 • Kristina Bengtsson

  Fin rundslinga som är lagom kuperad. Mycket vackra, olika typer av skog.

  10 månader