Snäckstaviks våtmark

Snäckstaviks våtmark har restaurerats för att skapa en bra lekmiljö åt skärgårdens krympande population av gädda och som rast- och häckningslokal för fåglar. Våren är den årstid då aktiviteten är som störst. Då går gäddorna upp i våtmarken för att leka och över dalen sträcker många flyttfåglar, varav en del rastar i våtmarken och dess närhet. Här ses ofta fåglar som sångsvan, brun kärrhök, enkelbeckasin med flera. Besök gärna fågelskådarplatån där du får en bra utblick då ni skådar fågel.

Att göra:
  • Naturvärde

Kontakta oss

Jonathan Kearney