Snäckstaviks Våtmark

Från skådarplatformen i den östra delen av våtmarken har man möjlighet att spana på ett mängd olika fåglar under årets gång. Klart är det mest trafik i vårkanten när alla sträckande fåglar mellanlandar. Då har man möjligheten att ser kricka, sångsvan, grönbena och skogssnäppa. Men det finns också de som häckar i och intill våtmarken t.ex gräsand, knipa, grå- och kanadagås, trana, mindre hackspett, enkelbeckasin och tofsvipa. Tänk på att under sommaren är marken betad av nötkreatur. Använd stättorna istället för att öppna elgrindarna.

Att göra:
  • Fågelskådning
Hitta hit:

Reser man kollektivt är det närmaste busshållplatsen "Bergavägen". Därifrån är det ett kort promenad ned till våtmarken. Med bilen kör man söderut från Tumba, genom Vårsta och följ skyltning för Skanssundet på väg 225. Efter 5 km svänger man vänster mot Kagghamra tomtområdet. Parkeringsmöjlighet finns efter 800 m på vänstersidan.

Kontakta oss

Jonathan Kearney