Area main nature reserve@2x Stora träsket naturreservat

Stora Träskets naturreservat är ett trolskt naturområde bestående av skogssjön Stora Träsket omgiven av gungflyn och en naturskogsartad barrskog med stor artrikedom. Här trivs många insekter vilket gynnar fågellivet. Hackhål efter vår största hackspett, spillkråkan, finner du på flera ställen. Svampfloran är riklig både vad gäller lavar, ätliga svampar och trädväxande tickor. Vedtrappmossa, gammelgranlav växer i området. Här kan man vandra via grödingeleden och även övernatta i det fina vindskyddet vid Stora träskets strand.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
 • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Eftersom Stora Träsket ligger i ett större skogsområde bör man ha med sig en bra karta vid besök i reservatet, gärna Lantmäteriets gröna (1:50.000) eller gula karta (1:12.500), gärna också en kompass. Ett trevligt sätt att ta sig till Stora Träsket är att följa Grödingeleden som går genom reservatet. Lämpliga start- och slutpunkter är Berga vägskäl, nordost om reservatet där bussen mot Skanssundet stannar, och Näs by i söder. Från dessa punkter är det ca 5 kilometers vandring fram till reservatet. Det finns också en parkering norr om stallbyggnaden vid Viads gård, söder om Tallbacken. Därifrån är det ca 1 kilometers promenad.

Kontakta oss

Jonathan Kearney

Naturvårdsvakt/ naturvårdare

Vill dit
 • Default avatar
 • 20180928224212 e914bbe7 32d1 47ef a160 5e673dd3a08e
 • Default avatar
 • 20180219125656 1519041372904813432267
Var där
 • 20160116200106 vistaberg 5000 al kartor prov150716
 • Default avatar
 • 20180219125656 1519041372904813432267
Kommentera
 • Default avatar

  Kalle Hansson

  @Markus Wahlgren Det verkade gå bättre med Apples kartor. https://maps.apple.com/?ll=59.119011,17.712923&q=Stora%20tr%C3%A4sket%20naturreservat&_ext=EiQpAAAAwDuPTUAxAAAAIIK2MUA5AAAAwDuPTUBBAAAAIIK2MUA%3D&t=m

  3 månader
 • Default avatar

  Markus Wahlgren

  Sjön finns inte med i Google maps. Finns det koordinater att gå efter?

  10 månader