Svartkällskogens naturreservat

Välkommen att besöka Botkyrkas senast bildade naturreservat. Genom reservatet rinner Uringeån från utloppet i Lilla skogssjön. Här finner du orörd skog varav en stor del är sumpskog. Här trivs järpen (vår minsta skogshönsfågel) och flera andra arter knutna till orörda sumpskogar. Mot sjökanten vid Lilla skogssjön finner du myrmark med gamla tallar som inger "norrlandskänsla". Reservatsbesökaren kan via två broar över ån röra sig i hela reservatet till fots. En vandringsled på lite drygt 3 km leder dig runt reservatet och kopplas vidare i söder till parkeringsplatsen ut med väg 257. Vandringsled är gul markerade. Reservatsinformation finns på parkeringsplats vid väg 257 och på tre ställen in i reservatet.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Parkering:

Finns på väg 257 2.23 km från T-korset Hemfosavägen/ Södertäljevägen mot Haninge

Kontakta oss

Jonathan Kearney