04 Skälby – Vargberget | Bruksleden

Bruksledens fjärde etapp börjar liksom etapp 1b vid Skälby i västra utkanten av Västerås.

Efter att ha passerat under motorvägen kommer du in i skogen där du vandrar första biten på bred, fin stig. Efter ett par kilometer delar sig stigen. Etapp 4 fortsätter åt vänster. Åt höger går etapp 1b mot Skålbystugan.

Du kommer nu in ett landskap med omväxlande skogspartier, åkrar och blomstrande ängsmarker.

Efter skjutbanan vid skogstorp tätnar skogen och någon kilometer senare börjar terrängen luta uppåt. Du har nått fram till Skansberget. På toppen av berget ligger resterna av vad som en gång var en stor och ståtlig borg. Här kan du ta en rast på rastplatsen mitt i borgruinen.

Resten av etappen fram till vindskyddet vid Vargberget vandrar du genom varierande och bitvis blockrik skogsterräng. Stigen är relativt lättvandrad. Vindskyddet ligger i en mysig liten glänta i skogen.

RASTPLATSER

Mitt i borgruinen på Skansberget finns en rastplats med eldstad och bänkar.

Vid etappmålet Vargberget ligger ett vindskydd i en glänta i skogen. Vindskyddet har plats för 6-8 personer. Det är svårt att sätta upp tält här då marken lutar och är lite stenig, men någon plats går att hitta.

VÄSTERÅS

I en vik vid norra Mälarens strand mynnar vattendraget Svartån. Runt det här området har människor varit bosatta sedan lång tid tillbaka. Man vet att det fanns bebyggelse här redan för 900 år sedan, men troligtvis även långt tidigare. Platsens fördelaktiga läge vid Mälaren gjorde att området redan under Vikingatiden var ett viktigt handelscentrum. Det blev till och med så betydande att platsen fick namnet Westraarus. Arus kommer från fornsvenskans ”aros” som betyder åmynning och beteckningen westra kom till för att skilja platsen från Svearikets absoluta centralpunkt Östra Aros, nuvarande Uppsala.

Bebyggelsen fick stadsprivilegium omkring år 1280 och idag heter staden vid Svartåns mynning Västerås. Härifrån har man sedan 1200-talet skeppat ut järn- och kopparprodukter från Bergslagen. Under 1500- och 1600-talets uppsving av järn- och kopparexporten blev Västerås Mälarens ledande stad efter Stockholm. Än idag har staden en av Sveriges viktigaste insjöhamnar.

1623 gav Gustav II Adolf i uppdrag åt biskop Johannes Rudbeckius att organisera verksamheten runt grundandet av Sveriges första gymnasium i Västerås. Rudbeckius finns avbildad i form av en staty av Carl Milles. Statyn är placerad utanför Västerås domkyrka.

På 1700-talet förstördes stora delar av den gamla bebyggelsen av en svår brand. Därför ger stadsbilden idag ett modernt intryck. Norr om domkyrkan ligger kyrkbacken, en av de få platser i Västerås där gamla trähus fortfarande står kvar. Här finns ett oregelbundet gatunät av senmedeltida karaktär.

Idag är Västerås en modern industristad med mångskiftande verkstadsindustri. Ett av de företag som uppstod i Västerås under industrialismen på 1800-talet var ASEA, idag ABB, som dominerar näringslivet.

BO OCH ÄTA

I Västerås finns många olika boende- och restaurangalternativ. Läs mer ›

Att göra:
 • Vandring
Längd: 12.7 km
Hitta hit:

Till Skälby kan du komma med buss nr 15 från Västerås resecentrum.

Till etappmålet vid Vargberget kan du inte komma med bil eller med kollektivtrafiken.

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • 20210629144808 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210301074642 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210516094419 img 5464 edited .jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Malin Eriksson

  Går man ordinarie sträcka finns en spång en bit till höger över vattendraget.

  4 månader
 • 20200327084604 4 17q7bk0.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Lizette By

  som Sara skriver är etapp4 omdragen så man följer 1b till det kommer en skylt som pekar mot Hallstahammar 😊

  5 månader
 • 20210301074642 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Sara Hallman

  En kort sträcka av leden är omdragen, men kartan är inte uppdaterad går fortfarande att gå den gamla sträckan, markeringarna är övermålade med brunt. Vid vattendraget finns det fallna träd som går att klättra på för att komma över, om man har lite balans och inte för mycket packning 😊 efter det ansluter sträckan till ordinarie led.

  5 månader
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Peter

  Färgmarkeringar övermålade och den del som skall ta dig över vattnet mot vinterledet går ej att finna ,vilket gör att du inte kan komma längre på leden .

  10 månader