Rinkebyskogens Naturreservat

Rinkebyskogens naturreservat upprättades 2014 av Danderyds kommun för att säkerställa natur - och friluftsvärden i Rinkebyskogen. Större delen av reservatet utgörs av barrblandskog, men i den norra delen finns även öppna marker. Hela skogen genomvävs av motionspår, spår och mindre stigar.

Att göra:
  • Naturreservat