Blacksås - Utsikt

Blacksås har sedan länge varit känt som ett sägenomspunnet utsiktsberg med en dramatisk brant i öster. I området kan du vandra på en av de många stigarna. Från vindskyddet på toppen av berget har du en fantastisk utsikt över landskapet ända ut till Bottenhavet.

Från toppen av berget Blacksås har du en fantastisk utsikt över landskapet, ända ut till kusten. Blacksås har sedan länge varit känt som ett sägenomspunnet utsiktsberg med en dramatisk brant i öster. Här möter du både en sydlig skog med lind och lönn, och en senvuxen barrskog som närmast liknar fjällnära skog. Bergstup och milsvid utsikt

Berget Blacksås reser sig 270 meter över den intilliggande Blacksåstjärnens yta. Den dramatiska branten i öster är ett av länets högsta stup, med delvis lodräta väggar. Nedanför dessa finns en urskogsartad skog, och stora blockmarker där vissa block är stora som hus.

Att bestiga berget från öster innebär en ganska krävande stigning på 1,5 km. Ett alternativ är att åka till Oppsjöskogens naturreservat på bergets flackare västsida och därifrån följa Sjuvallsleden upp på berget. En vandring på 1,6 km. Från vindskyddet uppe på toppen har du en fantastisk utsikt över den närbelägna fäboden Blacksåsvallen, och ända bort till havet i öster. Varierande skog

Skogen på Blacksås består av en märklig blandning av olika skogstyper. På platån liknar den senvuxna barrskogen mest en fjällnära skog. I branterna växer istället en lövrik urskogsartad granskog, med bland annat lind och lönn som påminner om miljöer i södra Sverige.

Det är bland annat i branten och dess omgivningar som reservatets största biologiska värden finns. Den oländiga terrängen i rasbranterna har skyddat skogen från mänsklig påverkan vilket gett den en urskogsartad karaktär. Viktig livsmiljö för hackspettar

I vissa delar finns det gott om äldre aspar, som utgör en viktig livsmiljö för hackspettar. Både tretåig hackspett och gråspett har setts här. Andra arter som påträffats i området är violettgrå taggellav, gelélavar, stor aspticka och tjäder.

Faciliteter:
  • Sevärdhet
  • Sittbänk
  • Grillplats/Eldplats
  • Vandrarvänlig
  • Rastplats
  • Vindskydd
  • Utsiktsplats
Parkering:

Sydväst om Blacksåsvallen eller vid Oppsjöskogens naturreservat väster om Blacksås.

Hitta hit:

Från Hudiksvall: Tag väg 84 västerut mot Ljusdal. Vid Hillsta, Sörhoga svänger du av mot Näsviken, men håller sedan höger så du åker över väg 84 och kör söderut. I Nansta kör du mot Storberget och Blaxås kaffestuga. Efter ca 7 km tar du av mot Blaxås och Käxbo. Följ sedan skyltning mot naturreservat (efter ytterligare knappt 6 km). Från Söderhamn: Kör E4:an norrut till Njutånger, där du svänger vänster mot Nianfors. Efter ca 14 km svänger du höger mot Blacksås. Följ sedan skyltning mot naturreservat (efter ytterligare ca 5 km).För vägbeskrivning till västra parkeringen, se Oppsjöskogens naturreservat.

Kontakta oss

Åsa Eriksson

Administratör