Gladbäckens Naturreservat

I en djup ravin mynnar en kraftig grundvattenström ur den mäktiga isälvsavlagringen i dalgången mellan Sandvik till Västerstråsjö. Gladbäcken är Hälsinglands näst största källa 50-100 liter vatten per sekund väller fram ur marken. Härligt grönskande plats med ormbunkar, mossor och andra växter. Gladbäckens porlande och alla växter utgör en levande oas.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Naturreservat

Kontakta oss

Åsa Eriksson

Administratör