Gröntjärn

Gröntjärn är ett mycket populärt utflyktsmål och är ett av de mest välbesökta reservaten i länet. Här finns markerade leder, vindskydd, tillgänglig rastplatsanordning och grill, en skogshuggarkoja och tillgänglig toalett och parkering.

Gröntjärns naturreservat besöks främst för sina geologiska värden och sina märkliga hydrologiska förhållanden. Nivån på det turkosgröna vattnet i tjärnen varierar naturligt med mer än 13 meter.

Nära Gröntjärn inne i naturreservatet ligger Stråsjö - Långtjärn som även den har ett märkligt vattenflöde. Tjärnen växer för den har inlopp men utlopp endast i botten men det täpps till av löv och hummus. Följ den gula vandringsleden runt Gröntjärn så kommer ni även till Stråsjö - Långtjärn.

Reservatet ligger i en trång dalgång, omgiven av höga berg, ca 5 km väster om byn Västerstråsjö, 25 km nordväst om Delsbo
Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt

Kontakta oss

Åsa Eriksson

Administratör