Grejsans fäbod

I en skrift från sent 1500-tal omnämns Grejsans fäbod som Gnacksta fäbod. Före storskiftet tillhörde Grejsan Övertänger-Lamborn, men skiftades 1862 till Enviksbyn. Under 1800-talets mitt infann sig kulmen av fäbodbruket och fäboden närde då ca 400 djur som hästar, kor, getter och får. Grejsan har än idag en obruten följd av fäbodbruk, om än i ringa skala.

Runt Grejsan har funnits många vandringsstigar. Två av dessa finns uppmärkta och går genom skog av varierande typ, ungskog så väl som gammelskog och hyggen. Skogsbruket bedrivs idag med moderna maskiner som lämnar nya spår i marken.

  1. Grejsanberget runt är en lätt vandring i början men något brant vid toppen. Fäboden ligger ca 300 m.ö.h. och toppen 430 m.ö.h. Här bjuds man på en vacker utsikt mot Svabensverk och sjöarna Hämmen och Amungen. Leden är ca 2,5 km från fäboden, upp till toppen och tillbaka.

  2. Forsberget - Dalstuvägen är en lätt vandring som följer en traktorväg upp till Forsberget. Det är en före detta fäbodstig som gick mellan Grejsan och Dalstuga. Vacker utsikt ges över både Amungen och Dalstuga.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 2.5 km
Parkering:

Parkeringsmöjligheter finns vid vägs ände i fäboden.

Hitta hit:

Från Falun RV 50 mot Söderhamn. Passera Enviken och Lamborn. Från Lamborn kör ca 1 km och passera en sjö på vänster sida. Kör ytterligare 2 km och sväng vänster upp till Grejsans fäbod där leden startar.