Gramsängs udde

Gramsängs udde är ett geologiskt naturreservat. Det är en del av Svärdsjöåsen, vilken i sin tur är en biås till Badelundaåsen, en av landets längsta och mest kända rullstensåsar. Gramsängs udde är den östligaste av två grenar av Svärdsjöåsen. På den andra grenen ligger Vika kyrka. Åsen börjar med en rad långsträckta åsöar i Vikasjön och slutar med det långa näset i fågelsjön Kyrkbytjärn.

Den skyddade åsen, med en areal av 1,56 hektar, är 350 meter lång, 50 meter bred och en högsta höjd av 10 meter. Förutom några mindre, äldre sandtag har ingen åverkan gjorts på den här delen av åsen. Materialet i åsen består av grovt, delvis stenigt grus. Vid de gamla täkterna finns även inslag av sand. Tallskogen har uppkommit sedan betningen av udden upphörde.

Gramsängs udde löper ut i Kyrkbytjärn. Tjärnen har blivit en av Dalarnas finaste fågelsjöar efter att ha restaurerats. Här kan man se dvärgmås, skäggmes och småsnäppa. Det är ett mycket besöksvänligt område. Kyrkbytjärn är utpekad i det europeiska nätverket Natura 2000.

Att göra:
 • Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
Parkering:

En liten parkering finns alldeles söder om reservatet, på andra sidan vägen.

Kommunikationer:

Tag buss 243 mot Vika. Kliv av på hållplats Vika kyrka eller Kolviken.

Hitta hit:

Kör väg 69 och sväng in mot Vika i Färnviken. Tag vänster vid kyrkan och följ vägen nerför backen. Efter Kyrkbytjärns utlopp hittar du parkeringen på höger sida om vägen.

Vill dit
 • 20210512223230 16208515341314170416461666461553.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190803111539 4 1eb0kow.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20211002174556 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • 20200609152802 4 1xv4yq1.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210410210244 16180813581426652875906815947570.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200730123636 jag i paris liten2.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201130152804 myphoto.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20200730123636 jag i paris liten2.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Space Cowboy

  Kyrkbytjärn är flitigt besökt av fågelskådare. Många olika fåglar som häckar runt sjön. som t.ex brun kärrhök, skrattmås, rörhöna, gulärla, storspov, årta, skedand och bläsand.

  ungefär ett år