Hinsnorsön

Hinsnorsön ligger utanför Hinsnoret i sjön Runns västra del. Det är en ganska kuperad ö med en markerad höjd i den nordvästra delen. Hinsnorsön är obebyggd och helt skogsklädd. Tallen dominerar som på många andra öar i Runn men skogen är ändå varierad och har ett stort inslag av lövträd. En stor del av ön uppvisar brandspår, både i form av brända stubbar och igenvallade brandljud på äldre tall.

På öns nordöstra spets finns en rastplats med slogbod, eldstad och torrdass. Där kan man övernatta eller bara stanna till för en kortare rast. Brygga saknas, så det kan vara svårt att lägga till med båt eftersom stränderna är steniga.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Nära toalett
Hitta hit:

För att ta sig till Hinsnorsön krävs egen båt eller kanot. På vintern plogas en skridskobana nära ön om isförhållandena tillåter det.