Area main nature@2x Kyrkbytjärn

Få platser i Falun kan ge en lika händelsefylld naturupplevelse som Kyrkbytjärn en morgon i maj. Över tjärnen flyger skrattmåsarna fram och tillbaka med bomaterial i näbben. I tjärnen rastar några gluttsnäppor på väg mot de nordliga häckningsmyrarna. Över bladvassen spelflyger det bruna kärrhöksparet samtidigt som rördromen tutar sina dova flaskblåsstötar väl dold i bladvassen.

Kyrkbytjärn är Faluns finaste fågelsjö. Många fågelarter häckar i tjärnen eller de omgivande markerna och för fåglar som passerar på vår- och höstflyttning är Kyrkbytjärn en viktig rastplats. Det som gör tjärnen så intressant för fåglarna är att den är grund och näringsrik. Det ger en hög produktion av vattenväxter, frön och vattenlevande djur som utgör föda för fåglarna. Tjärnens mosaik av öppna vattenytor, stora vassar och strandängar skapar en varierad miljö för häckning, födosök och rastning för många olika fåglar. I vissa av markerna runt tjärnen går betande djur. De håller markerna öppna och deras bete och tramp långt ut i vattnet skapar grunda och skyddade vattenspeglar som många fåglar trivs i.

För dig som bara vill njuta av naturen runt tjärnen finns en cirka tre kilometer lång vandringsled. Den är markerad med skyltar som visar en flygande kärrhök. Längs leden finns ett fågeltorn och en plattform med bra utsikt. På västra sidan finns en slogbod med eldstad och på den östra finns fikaplatser vid ladan. Längst i söder ligger den tallbeklädda åsen Gramsängs udde. Åsen, som är naturreservat, är en vacker rastplats med bra utsikt över tjärnen.

Att göra:
 • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
 • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
 • Area main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
 • Area main near parking@2x Nära parkering
 • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Parkering:

En liten parkering finns alldeles söder om reservatet, på andra sidan vägen.

Kommunikationer:

Tag buss 243 mot Vika. Kliv av på hållplats Vika kyrka eller Kolviken.

Hitta hit:

Kör väg 69 och sväng in mot Vilka i Färnviken. Tag vänster vid kyrkan och följ vägen nerför backen. Efter Kyrkbytjärns utlopp hittar du parkeringen på höger sida om vägen.

Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190927103104 4 nnrwm5
Kommentera
 • Default avatar

  Jonathan

  väldigt stort och fint, bra med rastplatser och ett av fågeltornen har information om. vilka fågelarter som finns där olika tider på året!

  ungefär ett år