Markerade leder i Myrans natur- och strövområde

Hela området är avstängt för biltrafik och lämpar sig väl för såväl cykelturen som promenaden. Förutom de två markerade lederna du kan läsa om nedan finns flertalet stigar och vägar. Möjligheten att hitta en runda eller väg som passar just dig för dagen är stor!

Nedan beskrivs de två markerade leder som finns i området. Följ vägvisande skyltar på röda stolpar.

###Upplevelsestigen – 2 km Upplev fågelkvittret i Lunden, de öppna vyerna över våtmarken, den äldre tallskogen och ängen med sin blomsterprakt. Stigen passerar flera av områdets rastplatser och möjlighet att grilla finns vid Kullen med tallen och vid Pulkabacken.

Hela slingan är grusad i en bredd på minst 1,6 meter. Lutningen är mestadels svag, men ett antal brantare partier förekommer.

###Branta slingan – 0,8 km För dig som vill ta en lite längre och mer utmanande tur kan Upplevelsestigen förlängas med Branta slingan. Unna dig en paus vid Ängsbacken med utblick över hela ängen.

Branta slingan går främst på trampad naturstig och erbjuder rejäl stigning. Om du går Upplevelsestigen och förlänger med Branta slingan har du gått 2,5 km.

Att göra:
  • Vandring
  • Löpning
  • Promenad
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Barnvagnstillgängligt
Längd: 2.9 km