Myrans natur- och strövområde

Myrans natur- och strövområde är ett unikt landskap centralt i Falun. Här finns vatten i våtmark och porlande bäck, öppna marker med blomsterprakt, ett rikt fågelliv, lövskogar och tallskogar. Genom området finns flera breda och plana stigar, två grillplatser och flera rastplatser från vilka du kan uppleva och blicka ut över det varierade landskapet.

På skyltarna runt om i området kan du läsa om områdets djurliv idag och om dess historia - som format platsen under århundraden. Myran har nämligen varit ett våtmarksområde under mycket lång tid, kanske ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Men för flera 100 år sedan när befolkningen i Falun ökade blev behovet av jordbruksmark stort och området dikades ut för att bättre passa människans behov. I början av 1900-talet förändrades åter förutsättningarna och det då plana och relativt torra området kom att bli ett viktigt övningsområde för militären. Idag har en våtmark återskapats. Våtmarken fyller många funktioner - den förebygger översvämningar, renar vatten och är en perfekt livsmiljö för många växter och djur. Och visst är det spännande att som besökare kunna spana ut över det myllrande växt- och djurlivet.

Att göra:
  • Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt