Trail main hiking@2x Orrtjärnsleden

Orrtjärnsleden, som passerar Orrtjärns fäbod, utgör en del av de gamla fäbodstigar som knöt samman fäbodarna på Enviks- och Linghedsskogarna. Stigarna användes när djuren skulle ut på skogen, men de blev också flitigt använda på söndagarna efter ”stöket” när fäbodkullorna hade några timmar ledigt. Då samlades man från Nysjön, Orrtjärn och Rotbodarna vid en plats nära Övre Gammelbergstjärn som heter Tulla, där stigarna möts.

Orrtjärnsleden binder samman Pilgrimsleden med Sommarvägen och via Tulla kan man också ta sig till Nysjöns fäbod.

Leden är markerad med orange färg och sköts av Envikens hembygdsförening.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 4.4 km