Ramsellskogen

När man kliver ut i Ramsellskogen känns det verkligen som om man har kommit till vildmarken. De stora stenblocken, med hattar av mjuk mossa, de ståtliga träden och de små vackra skogstjärnarna gör att man tror sig vara förflyttad till en tavla av John Bauer. Kan man få syn på ett skogsväsen någonstans, borde det vara här!

De främsta naturvärdena är kopplade till den brandpräglade naturskogen. Insprängt i denna finns områden med gammal gran och områden som är rika på död ved i fuktiga miljöer. Vissa delar av området är mer påverkade av sentida mänsklig aktivitet, men huvuddelen av området är orört och har höga värden för den biologiska mångfalden.

Ramsellskogen ligger i en terräng med mycket stenblock och utgör ett för den här delen av länet ett stort sammanhängande naturskogsområde. Antalet stigar som genomkorsar skogen är mycket få och den brandpräglade talldominerade skogen uppvisar en öppen och ljus miljö som samtidigt är omväxlande och böljande. I södra änden av reservatet ligger Djuptjärnen, som drar många besökare årligen med anledning av det fina fisket. Där finns ett vindskydd och på andra sidan vägen står ett torrdass, båda uppförda av Hinsen-Logärdens fiskevårdsområdesförening.

Området är dessutom lättillgängligt tack vare den gamla järnvägen som anlades för järntransport mellan Ågs bruk och Hinsen, vilken numera är en skogsbilväg som går rakt genom reservatet.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Från Svärdsjö kör man väg 880 mot Lumsheden. I Brattberget, sväng höger mot Korså bruk. Efter ca 3 km kommer man in i reservatet. Vid de två tjärnarna Stentjärnen och Djuptjärnen finns lämpliga platser för information och startpunkter för utflykter in i reservatet.