Stabergs klack, utsiktsplats

Från Gamla Stabergs bergsmansgård leder en stig som bitvis är brant upp till Stabergs klack. Det är en ofta besökt utsiktsplats med en höjd på 187 meter över havet och med en vacker utsikt över sjön Runn. Ett tips är att åka hit en vacker sommarkväll och se på solnedgången.

Utöver utsikten finns spännande ristningar på berghällarna att titta på och försöka tolka. Inristningarna på hällarna består av namn och initialer. Ett 10-tal ristningar från 1700-talet fram till 1900-talet återfinns här. Den äldsta inristningen som går att tyda är från 1734. Många av ristningarna har nötts ut och går inte längre att utläsa.

För den fikasugne finns en slogbod och en eldstad att rasta vid.

Faciliteter:
  • Rastplats
  • Vindskydd
  • Utsiktsplats
Parkering:

Parkering finns vid gamla Stabergs bergsmansgård.

Kommunikationer:

Tag buss 243 från Falun. Kliv av på hållplats Staberg.

Hitta hit:

Stabergs klack ligger nära väg 69 strax söder om Falun. Det är skyltat in till Stabergs bergsmansgård vid vägen.