Tallbergsklitten

I det hörn av Dalarna som ansluter mot både Gästrikland och Hälsingland ligger Tallbergsklitten. Den består av en gammal skog med höga naturvärden. Längs ytterkanterna löper Tallbergsmyren med myr- och sumpskogsmark. Den dominerande naturtypen är granskog av blåbärsristyp. Hus-, kvast- och kammossa täcker marken och skapar ett tjockt och lummigt marktäcke. Här finns gott om död ved som gynnar både lavar, mossor, insekter och fåglar.

Linnea, revlummer, harsyra och den lilla orkidén knärot syns i skogen, liksom grantaggsvamp och olika vedsvampar. I sumpskogen dominerar vitmossor, dvärgbjörk, odon, tranbär, björkpyrola och kråkklöver, men man finner också exemplar av orkidén jungfru Marie nycklar.

Tretåig hackspett har lämnat hackmärken på granar och i området kan du stöta på lavskrikor och skogshöns.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Parkering för ett par bilar är möjligt på skogsbilvägen närmast reservatet.

Hitta hit:

Kör norrut från Svartnäs till Spaksjön. Sväng vänster in i fritidshusområdet och kör längs sjöns norra sida. Leta dig fram längs skogsbilvägarna till reservatet. Karta krävs.