Törnsbäcken

Där Törnsbäcken slingrar sig fram, mellan sjöarna Stora och Lilla Törnstjärnen, ligger denna gamla naturskog. Området är stenigt och här finns inga markerade leder att ta sig fram på. Men vill man uppleva en naturskog långt från civilisationen, ligger Törnsbäcken bra till. Här har träden fått växa nästan ostört, trillat vid stormar och nya plantor har kommit upp med ojämna mellanrum. Här finns tall där det är torrare och granar i fuktiga stråk. Men även några björkar och enstaka sälgar. Alla har de olika ålder. En del är bara små plantor medan andra har uppnått en ansenlig ålder, kanske upp mot 150 år. Även de döda träden lever. På dem växer mossor och lavar. Insekterna gnager av den mjuka veden. Små plantor gror bra på de förmultnande liggande träden. Den här skogen sjuder av liv i alla dess former!

Det finns spår från skogsbränder i hela området, och i de torrare områdena finns döda, stående träd, så kallade torrakor. På dem kan man tydligt se spår efter flera bränder. Bitvis kan man finna många stubbar från dimensionshuggningarna. En vanlig avverkningsmetod i mitten av 1800-talet som gick ut på att bara de grövsta och mest värdefullaste träden avverkades. Resten av skogen fick stå kvar. Även stubbarna bär i de allra flesta fall också spår från en eller flera bränder.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Parkera på vändplanen vid vägens slut.

Hitta hit:

Tag väg 50 norrut från Enviken. Passera Balungstrands sågverk och sväng vänster i Nyfäbodarna. Följ vägen en bit och sväng sedan höger vid första avtagsvägen. Kör ända fram till vägens slut vid Lilla Törnstjärnen. Från vändplanen utgår två markerade stigar till reservatet.