Hedasjöns naturreservat

Naturreservatet Hedasjön ligger mitt emellan Lessebo och Lenhovda. Förutom sjön med öar så ingår mark med barrblandskog, främst tall och myrområden. Hela området har stor betydelse för vilt och fågelliv.

Området är ett småkulligt backlandskap och i reservatet finns två moränryggar. En ligger i den norra delen och en längs Gräsmovikens sydöstra strand. I den gamla skogen finns tallar som är upp till 230 år gamla men också yngre tallskog.

Sväkremossen, söder om Hedasjön, är helt odikad vilket är värdefullt eftersom en stor del av torvmarker i Kronoberg har påverkats av dikning.

I reservatets norra del finns en fornlämning – ett flyttblock med en metallplatta med texten ”Stora Karét”.

Runt Hedasjön finns det en markerad vandringsslinga på cirka 5 km.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Vid badplatsen (liten, blå skylt) finns parkeringsmöjligheter.

Hitta hit:

Hedasjön ligger nära gränsen mot Lessebo kommun. Du når trakten enklast via landsvägen från Herråkra - Bergdala. Från denna visar gul skylt mot Kylleskruv. Strax norr om byn Heda leder en mindre grusväg österut mot Hedasjön.