Stocksmyr-Brännan naturreservat

Stocksmyr-Brännan erbjuder besökaren en känsla av vildmark med stora myrar, skogar, sjöar och vattendrag. Reservatet omfattar 2 300 ha land och vatten och är länets största. Myrarna i reservatet tillhör de finaste i länet där man kan se sileshår, myrlilja, missne och orkidéer. De öppna myrarna lockar till sig fåglar och på våren kan man höra rödbena, grönbena och storspov. Går man i skogen kan tjädern visa sig och under vårnätterna ger pärlugglans rop besökaren en känsla av vildmark. I soluppgången är fågellivet som intensivast och man hör spillkråkan och den mindre hackspett ropa ackompanjerad av sparvugglans visslanden, orrarnas outtröttliga spel och tranans rop.

Området har också ett rikt insektsliv och i gamla, kullfallna och solbelysta tallar hittar till exempel raggbockens larver mat och i grova björkar lever svart ögonknäppare som trivs extra bra i bränd ved. I de finaste sumpskogarna kan man hitta gamla granar där garnlav och andra skägglavar draperar grenarna.

Skogarna får sin rikedom av arter genom variationsrikedomen av olika miljöer. Många arter gynnas av glesa, solöppna skogar med mycket lövträd. Träden ska tillåtas bli gamla och dö. Just den döda veden är livsviktig för många arter som har veden som sin barnkammare eller växtplats. Den norra delen av reservatet brann för snart 100 år sedan, och den branden kan man fortfarande se spår av genom att ovanligt mycket björk och asp har växt upp. En annan art i reservatet som gynnas av brand är svedjenäva vars frön gror efter att branden passerat.

Fakta

Skyddsår: 2012

Areal: 2313 ha

Karaktär: Myr, skog och vatten

Kommuner: Lessebo och Uppvidinge

Ägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

På grund av sin storlek finns det många sätt att ta sig till naturreservatet.