Place main hiking@2x Änggårdsbergen

Änggårdsbergen ligger i anslutning till Botaniska trädgården. Området utgörs av en höjdplatå, genombruten av dalgångar. Längs bergsryggarna växer krattek, björk och tall och i dalgångarna hittar man ädellövskog och hassel. Ljunghedarna, som dominerar på hällmarkerna, bränns vart tionde år. I området finns ett antal små skogssjöar med ett rikt fågelliv. Här finns bra vägar att vandra på och uppe på höjden har man fin utsikt över västra delarna av Göteborg.

Att göra:
 • Place main biking@2x Cykling
 • Place main running@2x Löpning
 • Place main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
 • Place main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
 • Place main near parking@2x Nära parkering
 • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
 • Place main near toilet@2x Nära toalett
Faciliteter:
 • Place main bus stop@2x Kollektivtrafik
 • Place main firesite@2x Grillplats
 • Place main info@2x Information
 • Place main toilet@2x Toalett
 • Place main parking@2x Parkeringsplats
Hitta hit:

Närmaste hållplatser: Botaniska trädgården, Södermalmsgatan, Distansgatan, J A Wettergrens gata.

Kontakta oss

Coollogo com 286621910

Fredrik Örneblad

Friluftsguide