Änggårdsbergen

Änggårdsbergen ligger i anslutning till Botaniska trädgården. Området utgörs av en höjdplatå, genombruten av dalgångar. Längs bergsryggarna växer krattek, björk och tall och i dalgångarna hittar man ädellövskog och hassel. Ljunghedarna, som dominerar på hällmarkerna, bränns vart tionde år. I området finns ett antal små skogssjöar med ett rikt fågelliv. Här finns bra vägar att vandra på och uppe på höjden har man fin utsikt över västra delarna av Göteborg.

Att göra:
 • Cykling
 • Vandring
 • Löpning
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
 • Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
 • Kollektivtrafik
 • Grillplats/Eldplats
 • Information
 • Parkeringsplats
 • Toalett
Hitta hit:

Närmaste hållplatser: Botaniska trädgården, Södermalmsgatan, Distansgatan, J A Wettergrens gata.

Kontakta oss

Fredrik Örneblad