Göta och Nordre älvs dalgångar

Det oexploaterade naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar omfattar vackra delar av älvdalslandskapet och historiska marker. Den medeltida borgruinen på Ragnhildsholmen samt fornborgen vid Hakered tillshör dessa. Bohus fästning bildar fond åt landskapet.

Bild: Bnhsu, Claes Krantz (CCBY2.0)

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Området kan lätt nås via lokalvägar från Kungälv.

Kontakta oss

Coollogo com 286621910

Fredrik Örneblad