Sandakärret

Två tredjedelar av Sandakärret är mossmark och resten är öppet vatten. I söder finns en Alskog som med sitt kväveöverskott gynnar växtligheten i kärret. Det är många arter som samsas om denna lilla skog och kärrmarker är mycket känsliga för slitage. Tänk på det när du vistas där.

Tillgänglighet:
  • Rullstolsvänligt
Faciliteter:
  • Grillplats/Eldplats

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se