Eldningsförbud upphört i Blekinge län

Av ARK56 2020-09-02

Länsstyrelsen i Blekinge uppger att det inte längre råder något eldningsförbud i Blekinge.

Information om det råder eldningsförbud kan hittas på Länsstyrelsens samt Räddningstjänstens hemsida. Tänk på att även då det inte råder eldningsförbud så kan det fortfarande vara torrt i markerna. Det är därför viktigt att man alltid är försiktig då man eldar eller grillar i naturen och säkerställer att ingen brandspridning kan ske till omgivningen samt att man släckt ordentligt. Tänk även på att aldrig slänga cigarettfimpar och liknande i naturen då även dessa kan orsaka bränder!

Appen Brandrisk ute är bra för att snabbt kunna få information om risknivån för brand i naturen då inget eldningsförbud råder samt information och tips kring hur man bör agera då man eldar och grillar ute.


There is no fire ban in the county of Blekinge at the moment.

Länkar

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

Dela