Ladda ner vår app

Av Hälsans Stig 2015-06-02

Hälsans Stig finns nu som mobilapp och kan hämtas från App Store eller Google play

Kontakta oss

Ha lsansstiglogo    riksf rbundet hj rtlung

Peter Engholm

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans Stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se