Huddingeleden i fält –vandring med naturguide

Av Huddinge 2019-06-07

Välkommen på vandring i Flemingsbergsskogens naturreservat med naturguide Richard Vestin, 16 juni kl. 09:30. Samling vid P-plats Visättra Sportcenter. Idag är det Vilda Blommors Dag. Vi kombinerar det med en vandring längs Huddingeledens blomsterrika sträckning i Visättradalen. Betande djur, öppna ängsmarker, slingrande vatten och dammar som skapar ett attraktivt landskap. Sol i sinnet och ett avslappnat tempo inramar dagen längs Huddingeleden. Välkommen!

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

Dela