Huddingeleden i fält –vandring med naturguide

Av Huddinge 2019-06-07

Välkommen på vandring i Flemingsbergsskogens naturreservat med naturguide Richard Vestin, 16 juni kl. 09:30. Samling vid P-plats Visättra Sportcenter. Idag är det Vilda Blommors Dag. Vi kombinerar det med en vandring längs Huddingeledens blomsterrika sträckning i Visättradalen. Betande djur, öppna ängsmarker, slingrande vatten och dammar som skapar ett attraktivt landskap. Sol i sinnet och ett avslappnat tempo inramar dagen längs Huddingeleden. Välkommen!

Dela